Открытый урок по татарскому языку во 2 классе: «Җөмлә төрләре»

Автор: Хайдарова Сания Махмутовна

Организация: МБОУ «СОШ№3 Азнакаевского района Р.Т»

Населенный пункт: Республика Татарстан, п.г.т Актюбинский

2 нче сыйныфта "Җөмлә" (“Перспектива” башлангыч мәктәп УМКсы) бүлегенең кабатлау дәресе. Бу дәрестә җөмлә турында 1 нче сыйныфта алган белемнәр кабатлана, җөмлә ахырында ни өчен төрле тыныш билгеләре куелуы, әйтелү максаты буенча җөмлә төрләре турында белемнәр киңәйтелә. Җөмләләрнең мәкаль, табышмак, сынамыш формаларында булуы, шигырь формасында бирелгән сөйләмдә җөмлә беткәч өтер куелуы проблемалы сорау буларак тәкъдим ителә.


Приложения:
  1. achyk-dschres-tatar-tele-2.. 48,5 КБ
  2. achyk-dschres-tatar-tele-2.. 48,5 КБ
  3. achyk-dschres-tatar-tele-2.. 48,5 КБ
  4. achyk-dschres-tatar-tele-2.. 48,5 КБ
Опубликовано: 13.04.2015